P2P lån, P2P utlåning

P2P-utlåning – vilken låntyp?

P2P-utlåning och andra låntyper.

Det finns ett flertal företag som erbjuder marknadsplatser där man som investerare kan investera i lån. Vilken marknadsplats man bör använda beror till stor del vilken avkastning och risk man benägen att ta. Utöver det även hur aktiv man vill vara med sina investeringar. Framförallt är det investeringar genom P2P-utlåning som man syftar på i detta fall men det finns även andra vägar att gå för de som vill investera i lån.

Investera i P2P-utlåning – Privatlån eller snabblån?

De som enbart prioriterar hög avkastning bör investera i s.k snabblån. Räntan är överlag betydligt högre för låntagarna vilket därmed även speglar en större avkastning för investerarna. Ett exempel är SaveLend som år 2015 hade en genomsnittlig årsavkastning på investerat kapital på 14,8%.

Väljer man istället att investera i privatlån blir avkastningen något mindre. Ett exempel är Lendify som är Sveriges största aktör på privatlån inom P2P-utlåning. På sin hemsida skriver de ut ”förväntad avkastning” eftersom de, i likhet med Savelend, inte kan garantera en exakt nivå, som ofta är fallet med P2P-lån.

Den förväntade avkastningen var år 2017 3,5 % per år på löptiden 1 år, Som mest gick det att få 8,2 % vilket gavs om man investerade i lån med en löptid på 10år.

Även risken skiljer

En orsak att det går att få betydligt högre ränta på utlåning via smslån är risken. Medan snabblån ofta kan lånas ut till personer i något sämre ekonomisk situation så har Lendify (privatlån) krav på relativt hög årsinkomst och att betalningsanmärkningar inte får finnas.

Som alltid vid investeringar så speglar alltså risknivån även förväntad avkastning.

Kapitalförlustkonto?

Ännu en sak som skiljer företagen åt är om de har ett så kallat kapitalförlustkonto. Detta har exempelvis Lendify. Om en person lånar ut pengar via deras plattform och sedan inte får pengarna återbetalda så aktiveras en utbetalning från denna fond. Man är därmed säkrad minst ”pengarna tillbaka” hos de företag som har dessa konton.

 

Sparkonto eller direktinvestering

Ett alternativ mot att investera direkt i lån är att göra detta indirekt. Detta via sparkonton. Ett exempel är 4Spar där den högsta ränta som går att få är 10%. Detta om pengarna låses under 3 år. Företaget använder detta kapital för att expandera andra företag inom samma koncern, dvs snabblåneföretag. Som kontoägare ser man alltid pengarna på kontot, de är alltså inte direkt utlånade till låntagarna.

Fördelen med att investera i lån på detta sätt är att man vet exakt vilken ränta man får och att man inte behöver ta risken med ”obetalda lån”. Enda risken man tar är att 4spar går i konkurs. Då kan man förlora hela det investerade kapitalet eftersom kontot inte innefattas av den statliga insättningsgarantin. Men denna risk finns ju även om man investerar i lån via ex. Lendify eller Savelend.

Väg risk mot förväntad avkastning och se det alltid som en investering, oavsett om du investerar direkt i lånen eller i sparkonton.