P2P-lån som alternativ för omstartslån

P2P-lån, eller peer-to-peer-lån, representerar en modern form av utlåning som skiljer sig från traditionella banklån. Dessa lån kan vara ett attraktivt alternativ för individer eller företag som söker omstartslån. I detta inlägg utforskar vi hur P2P-lån fungerar och varför de kan vara ett lämpligt alternativ för omstartslån.

Vad är P2P-lån?

P2P-lån är en typ av lån där individer lånar pengar direkt från andra individer, utan inblandning av traditionella finansiella institutioner som banker. Detta sker vanligtvis genom en onlineplattform som sammanför långivare och låntagare. Dessa plattformar erbjuder ofta enklare ansökningsprocesser och snabbare tillgång till kapital jämfört med traditionella banker.

Fördelar med P2P-lån för omstart

Tillgänglighet: P2P-lån kan vara mer tillgängliga för de som har svårt att få lån från traditionella banker, särskilt för småföretagare eller individer med lägre kreditvärdighet.

Flexibilitet: Lånevillkoren, som räntor och återbetalningstider, kan vara mer flexibla jämfört med traditionella lån. Detta kan vara fördelaktigt för de som behöver anpassade lösningar för sin ekonomiska omstart.

Snabbhet: Processen för att ansöka och få ett P2P-lån är ofta snabbare än traditionella banklån. Detta kan vara kritiskt för de som behöver snabb finansiering för att återstarta sin verksamhet eller ekonomi.
Risker och överväganden

Risker

Räntor. Räntorna kan vara högre jämfört med traditionella lån, särskilt för låntagare med lägre kreditvärdighet.

Reglering: P2P-lånemarknaden är inte alltid lika strikt reglerad som traditionella banker, vilket kan innebära ökade risker.

Kreditrisk: Det finns en risk att låntagaren inte kan återbetala lånet, vilket kan leda till ekonomiska svårigheter.
Sammanfattning

P2P-lån erbjuder en alternativ väg för de som söker omstartslån, med fördelar som ökad tillgänglighet, flexibilitet och snabbhet. Det är dock viktigt att noggrant överväga de potentiella riskerna och jämföra olika alternativ innan man tar ett beslut. Som med alla finansiella åtaganden, bör man rådgöra med en finansiell rådgivare för att säkerställa att man väljer det bästa alternativet för sin specifika situation.

P2P-lån för låntagare och investerare

p2p-lån

 

En rad av fördelarna med P2p-lån kan du läsa om på startsidan. Främst är det för investerare som det här är en låneform att jobba med. Det finns även flera möjliga fördelar för den som är låntagare. 

Kan ge lägre ränta

Det är inte alls säkert att ett P2P-lån ger lägre effektiv ränta än den som fås hos banken. Dock finns åtminstone den möjligheten. Den låntagare som granskar flera olika P2P-företag kan ha turen att få en ränta som få eller ingen bank kan matcha. Precis som sajten KonsumentiQ skriver är det möjligt att investerarna inte ställer lika höga krav på avkastning som traditionella banker gör. Det här öppnar upp för att kunna hitta billigare lån.

Anonymitet för båda parter

Något som inte alla känner till är att anonymiteten vidhålls för båda parter. Den som investerar kan inte se vilka som har lånat pengarna, och den som lånar kan inte se vems pengar det är. P2P-lån är egentligen ett vanligt lån mellan privatpersoner, med den väsentliga (och för många avgörande) skillnaden att anonymiteten behålls mellan båda parter. P2P-företagen ska inte lämna ut någon information om varken låntagare eller långivare.

Mer transparent

En av de stora fördelarna med P2P-lån är att det är transparent. modern teknik har gjort det enkelt att skära bort onödiga mellanhänder, och ha så få aktörer inblandade som möjligt. Mellan långivaren och låntagaren finns endast en aktör – P2P-företaget – som fungerar som en slags plattform för investerare och personer med kreditbehov att mötas.

Så mycket kan du få i avkastning som investerare

Det finns givetvis en rad faktorer som spelar in hur din avkastning blir om du vill investera. Till exempel kan det se ut såhär:

  • Du börjar med ett startbelopp på 30 000
  • Du gör månatliga insättningar på 600 kronor
  • Om du återinvesterar kan du få 150 000 kronor i återbetalning, där ca 50 000 är intjänad ränta av 30 000 kronor investerade vid första tillfället (övriga står månatliga insättningar för). I räkneexemplet gäller 6 % ränta.

P2P-utlåning – vilken låntyp?

P2P lån, P2P utlåning

P2P-utlåning och andra låntyper.

Det finns ett flertal företag som erbjuder marknadsplatser där man som investerare kan investera i lån. Vilken marknadsplats man bör använda beror till stor del vilken avkastning och risk man benägen att ta. Utöver det även hur aktiv man vill vara med sina investeringar. Framförallt är det investeringar genom P2P-utlåning som man syftar på i detta fall men det finns även andra vägar att gå för de som vill investera i lån.

Investera i P2P-utlåning – Privatlån eller snabblån?

De som enbart prioriterar hög avkastning bör investera i s.k snabblån. Räntan är överlag betydligt högre för låntagarna vilket därmed även speglar en större avkastning för investerarna. Ett exempel är SaveLend som år 2015 hade en genomsnittlig årsavkastning på investerat kapital på 14,8%.

Väljer man istället att investera i privatlån blir avkastningen något mindre. Ett exempel är Lendify som är Sveriges största aktör på privatlån inom P2P-utlåning. På sin hemsida skriver de ut ”förväntad avkastning” eftersom de, i likhet med Savelend, inte kan garantera en exakt nivå, som ofta är fallet med P2P-lån.

Den förväntade avkastningen var år 2017 3,5 % per år på löptiden 1 år, Som mest gick det att få 8,2 % vilket gavs om man investerade i lån med en löptid på 10år.

Även risken skiljer

En orsak att det går att få betydligt högre ränta på utlåning via smslån är risken. Medan snabblån ofta kan lånas ut till personer i något sämre ekonomisk situation så har Lendify (privatlån) krav på relativt hög årsinkomst och att betalningsanmärkningar inte får finnas.

Som alltid vid investeringar så speglar alltså risknivån även förväntad avkastning.

Kapitalförlustkonto?

Ännu en sak som skiljer företagen åt är om de har ett så kallat kapitalförlustkonto. Detta har exempelvis Lendify. Om en person lånar ut pengar via deras plattform och sedan inte får pengarna återbetalda så aktiveras en utbetalning från denna fond. Man är därmed säkrad minst ”pengarna tillbaka” hos de företag som har dessa konton.

 

Sparkonto eller direktinvestering

Ett alternativ mot att investera direkt i lån är att göra detta indirekt. Detta via sparkonton. Ett exempel är 4Spar där den högsta ränta som går att få är 10%. Detta om pengarna låses under 3 år. Företaget använder detta kapital för att expandera andra företag inom samma koncern, dvs snabblåneföretag. Som kontoägare ser man alltid pengarna på kontot, de är alltså inte direkt utlånade till låntagarna.

Fördelen med att investera i lån på detta sätt är att man vet exakt vilken ränta man får och att man inte behöver ta risken med ”obetalda lån”. Enda risken man tar är att 4spar går i konkurs. Då kan man förlora hela det investerade kapitalet eftersom kontot inte innefattas av den statliga insättningsgarantin. Men denna risk finns ju även om man investerar i lån via ex. Lendify eller Savelend.

Väg risk mot förväntad avkastning och se det alltid som en investering, oavsett om du investerar direkt i lånen eller i sparkonton.