P2P-lån för låntagare och investerare

p2p-lån

 

En rad av fördelarna med P2p-lån kan du läsa om på startsidan. Främst är det för investerare som det här är en låneform att jobba med. Det finns även flera möjliga fördelar för den som är låntagare. 

Kan ge lägre ränta

Det är inte alls säkert att ett P2P-lån ger lägre effektiv ränta än den som fås hos banken. Dock finns åtminstone den möjligheten. Den låntagare som granskar flera olika P2P-företag kan ha turen att få en ränta som få eller ingen bank kan matcha. Precis som sajten KonsumentiQ skriver är det möjligt att investerarna inte ställer lika höga krav på avkastning som traditionella banker gör. Det här öppnar upp för att kunna hitta billigare lån.

Anonymitet för båda parter

Något som inte alla känner till är att anonymiteten vidhålls för båda parter. Den som investerar kan inte se vilka som har lånat pengarna, och den som lånar kan inte se vems pengar det är. P2P-lån är egentligen ett vanligt lån mellan privatpersoner, med den väsentliga (och för många avgörande) skillnaden att anonymiteten behålls mellan båda parter. P2P-företagen ska inte lämna ut någon information om varken låntagare eller långivare.

Mer transparent

En av de stora fördelarna med P2P-lån är att det är transparent. modern teknik har gjort det enkelt att skära bort onödiga mellanhänder, och ha så få aktörer inblandade som möjligt. Mellan långivaren och låntagaren finns endast en aktör – P2P-företaget – som fungerar som en slags plattform för investerare och personer med kreditbehov att mötas.

Så mycket kan du få i avkastning som investerare

Det finns givetvis en rad faktorer som spelar in hur din avkastning blir om du vill investera. Till exempel kan det se ut såhär:

  • Du börjar med ett startbelopp på 30 000
  • Du gör månatliga insättningar på 600 kronor
  • Om du återinvesterar kan du få 150 000 kronor i återbetalning, där ca 50 000 är intjänad ränta av 30 000 kronor investerade vid första tillfället (övriga står månatliga insättningar för). I räkneexemplet gäller 6 % ränta.